De wetenschap van het gevoel en het gevoelsleven

De Haptonomie is de beschrijvende wetenschap van het gevoel en het gevoelsleven van de mens en ook de leer van het gevoelsleven van de mens, in een hele ruime betekenis.
Het is een Zijnswijze, een Levenskunst, een Mensvisie. En als benaderingswijze, kan de haptonomie toegepast worden in alle mensgerichte beroepen. Een manier van omgaan met het leven, de ander, elkaar, wat dan de persoonlijke mogelijkheden van mensen opent, aanspreekt, tot leven wekt.
De haptonomie laat zich zien overal waar intermenselijk contact is.
De haptonomie als zijnswijze, levenskunst, die eigengemaakt is door mensen in mensgerichte beroepen, bevestigt de andere mens, opent, raakt, raakt aan en doet zodoende een appèl op zijn eigen manier van zijn.

Wat betekent haptonomie

Het woord is samengesteld uit drie woorden., en komt voort uit de oud-griekse taal.
Hapsis betekent tast en/of gevoel.
Nomos betekent wet of regel.
Hapto stamt van het werkwoord Haptein, wat betekent: aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan…..maar het betekent ook: in contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen. Dit specifieke contact is kenmerk van de haptonomie: het is ontmoetend, helend en bevestigend. Het gaat dus niet om een lichaamsgericht contact, maar om een persoonsbevestigend contact.

Aanraking en Gevoel

Het gevoel voor wat wel of niet goed voor ons is, is aangeboren. De reactie om terug te trekken van wat niet goed voelt en uit te reiken naar wat wel goed voelt hebben we ook al vanaf voor de geboorte. In de loop van ons leven leren wij vooral naar ons hoofd te luisteren en leren we af om naar ons gevoel te luisteren. In ons lichaam is dit voelbaar in signalen zoals bijvoorbeeld: spanning, verstrakken, verkillen, warm worden, verzachten, pijn voelen, vermoeidheid, vitaliteit. Op een diepere laat raakt het je gevoelsleven: verdriet, blijdschap, angst, boosheid.

Aanraking

Aanraking speelt binnen de haptonomie een grote rol en is erg belangrijk voor een goede emotionele ontwikkeling. Een mens is een voelend wezen, gevoel verbindt je met jezelf, je omgeving en andere mensen. Haptonomie is mogelijk ook voor jou een weg om beter in contact te komen met de taal van je lichaam en je gevoel.

Luisteren naar je gevoel

Gevoelens zijn een belangrijke gids bij het maken van je eigen keuzes, bij het ontdekken en bewaken van je grenzen, bij het voelen wat je nodig hebt, kortom bij het zorgen voor jezelf. Datgene wat je lichaam je te vertellen heeft, je laat voelen, wordt vaak gemakkelijk genegeerd of als onbelangrijk afgedaan, omdat we vooral geleerd hebben te luisteren naar ons verstand. Dit kan uiteindelijk leiden tot ontevredenheid, onrust, verstoorde relaties en het ontstaan of verergeren van lichamelijke en psychische klachten.