Het beroep “haptonoom” bestaat niet.

Met deze term wordt een groep mensen binnen de gezondheidszorg of welzijn aangeduid, die binnen hun eigen beroep op haptonomische grondslag werken. Deze mensen hebben de basisopleiding voor haptonomie gevolgd. De fysiotherapeut, verpleegkundige, verloskundige gaan in hun eigen beroep voelend met zichzelf en de ander om, met de nadruk op een mensgerichte begeleiding.

Het beroep “haptotherapeut” bestaat wel

De haptotherapie is een therapievorm die in Nederland is ontstaan als één van de toepassingen van de basisprincipes van de haptonomie. De haptotherapeut leert wel een nieuw beroep of voegt deze deskundigheid toe aan zijn bestaande beroep in de psychotherapie. Hij gebruikt de haptonomie in de begeleiding van mensen in therapeutische zin en laat daarmee vaak zijn oorspronkelijke beroep in gezondheidszorg of welzijn, zoals fysiotherapeut of verpleegkundige los.
(Bron: Els Plooij, 2005)