De haptotherapeut is jouw persoonlijke gids die je laat voelen wat je bezielt en je de ruimte geeft te (her)ontdekken wie je in wezen bent. Wanneer blokkeer je en wat beweegt je? Deze ervaringen en ontdekkingen leiden tot persoonlijke groei en ontwikkeling.

Werkwijze

De haptotherapeut werkt door middel van gesprek en aanraking. Met zijn eigen voelende vermogen brengt hij de cliënt via een (aan) rakende benadering (weer) in contact met zijn of haar eigen gevoelens, daar waar die afgesloten geraakt zijn.

Leren luisteren naar jezelf

Je leert (weer) te luisteren naar zichzelf, naar de signalen van en in zijn eigen lichaam.
Te voelen naar wat goed voelt en wat niet. Wanneer er een grens is. Je gevoel naar binnen te richten en dan van binnen uit contact maken met de ander, anderen, het leven zoals het zich aandient.
Een klimaat van affectieve bevestiging in de therapie is daarbij essentieel, vooral als daar in iemands levensgeschiedenis een tekort aan is geweest.
Het gaat er in de haptotherapie niet alleen maar om dat je je goed voelt, maar dat je gevoel (weer) een plaats in je leven heeft. Dat je leeft met wat er is, voelt wat er is.